Zostały usunięte przedmioty, których uruchomienie nie jest celowe. Proszę o skontrolowanie swoich zapisów i dokonanie koniecznych zmian.

I tura rejestracji rozpocznie się 28.05.2018r. o godzinie 8:30 i potrwa do 1.06.2018r. do godziny 23:00.
II tura rozpocznie się 06.06.2018r. o godzinie 8:30 i potrwa do godziny 23:00 dnia 10.06.2018r.

Przedmioty