28 czerwca 2017 r. odbyło się ostatnie w tym roku akademickim posiedzenie Rady Wydziału Teologicznego UO zakończone uroczystą kolacją w Kamieniu Śląskim, podczas której w obecności Rektora i Prorektorów UO podziękowaliśmy za pracę i zaangażowanie dwóch naszych profesorów: ks. prof. dra hab. Tadeusza Doli oraz ks. dra hab. Krystiana Ziai, prof. UO, a także złożyliśmy życzenia z okazji 25. rocznicy sakramentu kapłaństwa ks. Prodziekana Marka Lisa, prof. UO, oraz gratulacje z okazji nadania tytułu profesora księdzu Janowi Kochelowi.