Wszystkim Studentom przypominamy o terminach rejestracji na kursy zmienne ogólnouczelniane realizowane w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018:

  • I termin: 11.12.2017 (3 dni – rejestracja elektroniczna)
  • II termin: 18.12.2017 (3 dni – rejestracja elektroniczna)
  • III termin: 08.01.2018 (3 dni – rejestracja indywidualna u Koordynatora)

Na Wydziale Teologicznym UO proponowane są następujące kursy:

1.        Anioły i demony w sztuce (Ks. dr hab. Piotr Maniurka, prof. UO)
2.        Choroby cywilizacyjne a terapie Kneippa (Ks. prof. dr hab. Zygfryd Gleaser)
3.        Człowiek – istota świętująca (Ks. dr hab. Erwin Mateja, prof. UO)
4.        Czyściec – czyli dojrzewanie do czystej miłości (Ks. dr hab. Rajmund Porada, prof. UO)
5.        Dylematy moralne we współczesnym kinie (Ks. dr Janusz Podzielny)
6.        Kobieta w sztuce (Ks. dr hab. Piotr Maniurka, prof. UO)
7.        Morze wiary. Relacje chrześcijaństwa i islamu w krajach basenu Morza Śródziemnego; cz. I – średniowiecze (Ks. dr Piotr Górecki)
8.        Pedagogika tolerancji (Ks. prof. dr hab. Zygfryd Gleaser)
9.        Płeć kapłaństwa – kapłaństwo kobiet (Ks. dr hab. Rajmund Porada, prof. UO)
10.        Praktyka wykorzystania gier edukacyjnych w etyce (Ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec)
11.        Psychopatologia życia seksualnego (Dr Joanna Dzierżanowska- Peszko)
12.        Psychoterapia systemowa rodziny (Ks. dr hab. Paweł Landwójtowicz, prof. UO)
13.        Uchodźcy w Europie – szansa czy zagrożenie (Ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej)
14.        Wkład Judaizmu do kultury europejskiej (Ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej)
15.        Wychowanie seksualne – założenia i problemy (Ks. dr hab. Konrad Glombik, prof. UO)

Więcej szczegółów na temat proponowanych kursów znajduje się tutaj