W roku akademickim 2016/17 w semestrze zimowym na Wydziale Teologicznym będą realizowane przedmioty ogólnouczelniane
Kursy ogólnouczelniane WT 2016-2017 semestr zimowy

Osoby, które zapisały się na przedmioty ogólnouczelniane  nierealizowane w cyklu 2016/17-Z zostały dopisane do kursu z listy w/w przedmiotów.

 

: