W roku akademickim 2016/17 w semestrze zimowym na Wydziale Teologicznym będą realizowane przedmioty fakultatywne:
Fakultety 2016-2017 semestr zimowy
Osoby, które zapisały się na fakultety nierealizowane w cyklu 2016/17-Z zostały dopisane do następujących przedmiotów:

  1. Bóg tak. Kościół nie. Czy zbawić można się poza Kościołem?
  2. Archeologia i geografia biblijna.
  3. Grzech pierworodny – rzeczywistość czy mit?
  4. Wprowadzenie w pozarzymskie tradycje liturgiczne Zachodu: historia i dyscyplina.
  5. Moralny wymiar sakramentów.
  6. Leworęczność dziecka jako problem edukacyjny

Uprzejmie prosimy zainteresowanych studentów o sprawdzenie zapisów na w/w fakultety oraz liczbę wymaganych
punktów ECTS na danym kierunku i roku studiów.