Decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z dnia 26 maja 2014 r. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego otrzymał uprawnienia w zakresie nadawania stopni naukowych doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o rodzinie. Korzystając z tych uprawnień, od roku akademickiego 2015/16 Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego prowadzi stacjonarne studia trzeciego stopnia (doktoranckie) w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie dyscypliny naukowej nauki o rodzinie (Zarządzenie nr 8/2015 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27 marca 2015 r.). O nadanie stopnia doktora w dyscyplinie nauk o rodzinie mogą ubiegać się także osoby spoza Doktorantów studiów III stopnia WT UO.
Dalsze informacje

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close