Papież Franciszek zakończył kilkudniową pielgrzymkę do niewielkiego Bahrajnu, gdzie dominuje islam, a katolicy stanowią niecałe 10 proc. ogółu. Jak sam przyznał podczas wyjazdu, „to mała trzódka składająca się z migrantów”. Dlaczego papież wybrał to miejsce na pielgrzymkę, ile w tym wzmocnienia wiary nielicznych, a ile szansy na pogłębienie dialogu z muzułmanami? Podróż Franciszka komentuje ks. prof. Mateusz Potoczny, dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, specjalista z zakresu kościelnych nauk wschodnich.

Link do Radia DOXA