Miło nam poinformować, że zgodnie z ZR-38-2021 utworzonostudia na kierunku
ORIENTALISTYKA CHRZEŚCIJAŃSKA
– studia stacjonarne pierwszego (I) stopnia o profilu ogólnoakademickim.
Studia są wyjściem na przeciw oczekiwaniom wielu środowisk, chcących zapoznać się z kulturowym i religijnym bogactwem chrześcijan Azji.
W założeniu studia przygotują specjalistów mogących angażować się w wszelkiego rodzaju inicjatywy (kulturowe, pomocowe, rządowe, samorządowe i religijne) związane z działalnością w Azji, zwłaszcza jeśli będą one dotyczyły żyjących tam chrześcijan. Program studiów nie ogranicza się jedynie do spraw związanych z wiarą i religią chrześcijańską. Aby lepiej zrozumieć kontekst życia na kontynencie azjatyckim studenci zapoznają się z historią, kulturą, religią i polityką różnych społeczeństw zarówno z perspektywy historycznej jak i współczesnej. Chociaż kierunek dedykowany jest maturzystom, to jednak mile widzianymi studentami są również pasjonaci Orientu i chrześcijaństwa Wschodu. Ze względu na takie ukierunkowanie naszej Orientalistyki cześć zajęć będzie odbywać się w trybie e-learningowym (na odległość), natomiast zajęcia stacjonarne zostaną zaplanowane głownie na popołudnia.
Więcej informacji w zakładce Orientalistyka chrześcijańska.