Ogólnopolska konferencja naukowa
„Rodzina z problemem uzależnienia – stare i nowe spojrzenie”
termin: 13-14.06.2018
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego; ul. Drzymały 1a Opole; s. 18, I p.
Organizatorzy:
Urząd Miasta Opole
Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia w Opolu
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu
Katedra Duszpasterstwa i Profilaktyki Dysfunkcji Rodziny w Instytucie Nauk
o Rodzinie Uniwersytetu Opolskiego

Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Rodzina z problemem uzależnienia – stare i nowe spojrzenie”, która odbędzie się w dniach 13-14.06.2018 na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Konferencje o charakterze interdyscyplinarnym pozwalają na wymianę doświadczeń oraz poglądów z naukowcami na temat uzależnień oraz zmian w paradygmacie przychodzenia z pomocą osobą i rodzinie dotkniętej tym problemem. Udział w Konferencji to znakomita
okazja do poszerzania własnego dorobku a także rozwijania umiejętności prezentacyjnych w szczególności przez młodych ludzi nauki.
Wyrażamy przekonanie, że Konferencja ta będzie dobrą okazja do spotkań, dyskusji, a także wymiany poglądów dotyczących poruszanych tematów jak również będzie stanowiła ważny impuls dla pogłębienia i podniesienia poziomu innowacyjności prowadzonych poszukiwań badawczych.

Z wyrazami szacunku
Organizatorzy

Formularz zgłoszeniowy

Plan konferencji:

13 czerwca 2018
godz. 8.30 – rejestracja uczestników
godz. 9.00-9.10 – rozpoczęcie i powitanie uczestników – ks. prof. dr hab. Radosław Chałupniak – dziekan Wydziału Teologicznego UO

I sesja – prowadzenie: ks. dr Jerzy Dzierżanowski – dyrektor DFOZ
godz. 9.10-9.20 – ks. dr hab. Paweł Landwójtowicz, prof. UO – 25 lat Diecezjalnej Poradnii Rodzinej w Opolu z perspektywy wspierania osób, małżeństw i rodzin uzależnionych
godz. 9.20-9.45 – ks. mgr Marcin Marsollek (UO Opole) – Dysfunkcje w rodzinie z problemem alkoholowym
godz. 9.45-10.15 – dr Krzysztof Gąsior (UJK Kielce) – Trauma wczesno dziecięca a złożony stres pourazowy – kompleks PTSD
godz. 10.15-10.45 – dr Piotr Szczukiewicz (UMSC Lublin) – Dobre i złe więzi a współuzależnienie
godz. 10.45 – 11.00 – Dyskusja
godz. 11.00 – 11.15 – przerwa

II sesja – prowadzenie: ks. mgr Marcin Marsollek
godz. 11.15-11.45 – mgr Jacek Skrobot (Tarnów) – Rodzina z problemem alkoholowym – powrót do równowagi
godz. 11.45-12.15 – mgr Mirosław Strumiński (Kraków) – „Siedem dźwigni skutecznej profilaktyki” Jak zapobiegać zachowaniom ryzykownym i problemom wśród młodzieży?
godz. 12.15-12.45 – dr Andrzej Margasiński (Akademia im. Jana Długosza – Częstochowa) – Model ról psychologicznych w rodzinach alkoholowych w badaniach empirycznych
godz. 12.45-13.00 – Dyskusja

III sesja doktorancka – prowadzenie: ks. dr hab. Paweł Landwójtowicz, prof. UO
Początek – godz. 13.15

14 czerwca 2018 – GAME-X- Reaktywacja. Edukacyjna gra planszowa w zakresie uzależnień behawioralnych – seminarium szkoleniowe dla nauczycieli, pedagogów o psychologów szkół miasta Opola – dr Beata Balicka-Błagitka, ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec; sala nr 5
godz. 9.00-10.45 – część pierwsz
godz. 10.45-11.00 – przerwa
godz. 11.00 – 13.00 – część druga

Informacja dla autorów artykułów naukowych
Oświadczenie dla autorów artykułów