Kapituła Konferencyjna oraz Katedra Teologii Dogmatycznej
zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji naukowej

Duch Rozumu.
Badania młodych naukowców inspirowane religią

która odbędzie się 8 maja 2019 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego w Opolu

Zapraszamy do wzięcia udziału przedstawicieli szeroko rozumianych nauk humanistycznych:

  • teologia,
  • filozofia (w tym filozofia społeczna, polityczna, etyka, bioetyka, estetyka, antropologia, ekofilozofia),
  • historia (w tym archeologia, historiografia, archiwistyka, historia sztuki),
  • prawo kanoniczne (w tym prawo wyznaniowe, konkordatowe),
  • socjologia,
  • nauki o rodzinie,
  • filologia polska oraz obcojęzyczne
  • inne

Konferencja „Duch Rozumu” jest już IV edycją, która promuje badania młodych naukowców inspirowane religią. Celem tej konferencji jest wymiana doświadczeń oraz przedstawienie wyników badań naukowych, oraz służy nabyciu doświadczenia w zakresie wystąpień publicznych i prezentacji wyników badań. Ma ona charakter interdyscyplinarny, który pomaga ukazać wieloaspektowy wymiar przeżywania religii zarówno w przestrzeni publicznej, jak i indywidualnej.

Brak opłaty konferencyjnej.

Czas wystąpienia nie powinien przekraczać 15 minut.

Zgłoszenia można przesłać za pomocą formularza zgłoszeniowego
od dnia 1 marca do dnia 31 marca 2019 r. pod adresem:
http://bit.ly/duchrozumu2019

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru referatów.

NOWOŚĆ: Najciekawsze referaty zostaną opublikowane w publikacji pokonferencyjnej.