Kurs Wiedzy Biblijnej
Nowa edycja! – nabór trwa do 30.09.2015 r !
Czas trwania kursu: 5 miesięcy i jest prowadzony systemem studiów zaocznych.
Liczba godzin: 120
Kierownik kursu: ks. dr Wacław Borek tel. 774424058, e-mail: wb@uni.opole.pl
Zapisy: Dziekanat Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego Opole, ul. Drzymały 1a Tel. 77 442 37 67
Więcej informacji