Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków przyznało ks. dr hab. Piotrowi Pawłowi Maniurce nagrodę im. ks. Profesora Janusza Stanisława Pasierba CONSERVATOR ECCLESIAE 2019 za wybitne zasługi w ochronie dziedzictwa sakralnego oraz promocji kultury. Chociaż nagroda przyznana została w ubiegłym roku to ze względu na szczególny czas pandemii cieszymy się nią dopiero teraz.

Księdzu Profesorowi serdecznie gratulujemy!!!

Zdjęcie: ANNA KWAŚNICKA /FOTO GOŚĆ