Międzynarodowa konferencja naukowa
pod patronatem Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk

Internationale Fachkonferenz
unter dem Patronat des Komitees der Theologie
der Polnischen Akademie der Wissenschaften

Teologia w przestrzeni publicznej
Theologie in der Öffentlichkeit

Opole 21–23.03.2018
Wydział Teologiczny UO, sala/Saal 18

 

Plan konferencji