Wydział Teologiczny w Opolu znany jest z zaangażowania w dzieło ekumenizmu.
W imieniu Organizatorów zapraszamy na międzynarodową konferencję:

EKUMENIZM – FORMACJA – INTEGRACJA
Dekret o ekumenizmie 55 lat od jego promulgacji

Opole – Kamień Śląski, 20-21.11.2019

PROGRAM:

Środa 20.11.2019
Opole, Wydział Teologiczny, ul. Drzymały 1a.

 • 9.45-10.00
  Powitanie Gości i rozpoczęcie sesji
 • Sesja I (10.00-11.15): Ekumenizm imperatywem chrześcijańskich sumień
  • 10.00-10.45
   Kard. prof. dr hab. Kurt Koch, Ut unum sint – paradygmat chrześcijańskiej misji
  • 10.45-11.15
   Abp prof. dr hab. Alfons Nossol, Dekret Unitatis redintegratio jako Magna Charta ekumenizmu
 • 11.15-11.30
  Przerwa na kawę
 • Sesja II (11.30-13.00): Ekumenizm – perspektywa prawosławna
  • 11.30-12.00
   Abp prof. dr hab. Jerzy (Pańkowski), Ekumenizm z dokumentach Soboru na Krecie w 55. rocznicę Dekretu o ekumenizmie Unitatis regintegratio
  • 12.00-12.30
   Bp doc. dr Serafin (Amelchenkov), Dekret Unitatis redintegratio z perspektywy Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego po 55 latach od jego promulgacji
  • 12.30-13.00
   Dyskusja i podsumowanie sesji
 • 13.45
  Obiad (Kamień Śląski)
 • Sesja III (15.00-18.00): Ekumena wartości
  • 15.00-15.30
   Bp prof. dr hab. Andrzej Czaja, Ekumenizm jako „imperatyw chrześcijańskich sumień”
  • 15.30-16.00
   Ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser, Ekumeniczna formacja paradygmatem ekumeny wartości
  • 16.00-16.30
   Prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz, Ekumena wartości a integracja
  • 16.30-17.00
   Ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski, Sakramentalność Kościoła – pra-problem ekumeniczny?
  • 17.00-17.45
   Dyskusja: Recepcja Dekretu o ekumenizmie: osiągnięcia i zmarnowane szanse
  • 15.00-18.00
   Konferencja Biskupów ewangelickich (spotkanie wewnętrzne)
   (bp Jerzy Samiec, bp prof. dr hab. Marcin Hinz, bp dr Marian Niemiec, bp dr Adrian Korczago, bp Jan Cieślar, bp Waldemar Pytel, bp Paweł Hause)
 • 18.30 Kolacja

Czwartek 21.11.2019
Kamień Śląski, Centrum Kultury i Nauki WT UO, ul. Parkowa 1a.
Osoby zainteresowane udziałem w tej części prosimy o wcześniejsze zgłoszenia u ks. prof. Zygfryda Glaesera.

 • 8.30-9.30 Śniadanie
 • 9.00-9.15
  Przywitanie Gości i Uczestników konferencji. Wprowadzenie w II dzień konferencji
 • Sesja IV (9.00-11.00): Dialog drogą ekumenii
  • 9.15-9.35
   Bp prof. dr hab. Marcin Hintz,
  • 9.35-9.55
   Ks. prof. dr hab. Józef Budniak, Recepcja dekretu Unitatis redintegratio na Śląsku Cieszyńskim
  • 9.55-10.15
   Ks. prof. dr hab. Tadeusz Kałużny, Rzymskokatolickie i prawosławne rozumienie ekumenizmu. Analiza porównawcza Unitatis redintegratio (1964) i Relacje Kościoła prawosławnego z pozostałym światem chrześcijańskim (2016)
  • 10.15-10.35
   Ks. dr Artur Matuszek, Ekumenizm w kontekście czeskim po Soborze Watykańskim II
  • 10.35-10.55
   Prof. dr Sergij Bortnyk, Ukrainische Kirchen und der Ruf zur christlichen Einheit
  • 10.55-11.00
   Podsumowanie sesji
 • 11.00-11.20
  Przerwa na kawę
 • Sesja V (11.20-13.15): Ekumeniczna formacja zadaniem Kościołów
  • 11.20-11.40
   Prof. dr hab. Ondrej Stefanak, Potrzeba ekumenizmu w opinii młodzieży słowackiej
  • 11.40-12.00
   Prof. dr hab. Jan Kajfosz, Obraz muzułmańskiego uchodźcy w czeskim folklorze elektronicznym
  • 12.00-12.20
   Ks. prof. dr hab. Wojciech Hanc, Formacja ekumeniczna i jej znaczenie dla całokształtu ekumenicznych zmagań
  • 12.20-12.40
   Ks. prof. dr hab. Walerian Bugel, Ekumeniczne dialogi doktrynalne jako stały element formacji teologicznej. Szanse, wyzwania, (niewykorzystane) możliwości
  • 12.40-13.15
   Dyskusja i podsumowanie konferencji
 • 13.30
  Obiad