Uniwersytet Opolski odstępuje od pobierania opłat za studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów stacjonarnych. Senat Uniwersytetu Opolskiego z satysfakcją przyjmuje rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego z 05.06.2014 r., który uznał przepisy dotyczące odpłatności za drugi kierunek studiów za niezgodne z Konstytucją RP. Podzielamy opinię Trybunału Konstytucyjnego, że studia stacjonarne należą do zakresu podstawowej działalności publicznych szkół wyższych i powinny być bezpłatne.
W dniu 26.06.2014 Senat UO przyjął uchwałę zwalniającą z opłat za drugi kierunek studentów, którzy rozpoczęli takie płatne studia w 2013 r. oraz rozpoczną takie studia w 2014 r.

UO – nowelizacja – drugi kierunek