Trwa II tura rejestracji

W związku z zakończeniem I tury rejestracji została zaktualizowana lista Kursów Zmiennych Ogólnouczelnianych dostępnych do rejestracji w semestrze zimowym.

II tura zapisów potrwa do 16 października 2020 r.  i odbywa się poprzez “ręczny” zapis z udziałem koordynatorów kursów zmiennych ogólnouczelnianych wyznaczonych w poszczególnych jednostkach.

 

Nie zarejestrowałem się na kurs zmienny ogólnouczelniany lub wybrany kurs nie zostanie uruchomiony – co mam teraz zrobić?

W przypadku niezarejestrowania się na kurs zmienny ogólnouczelniany w I turze elektronicznej rejestracji student może zwrócić się do jednej z osób, będącej koordynatorem kursów zmiennych ogólnouczelnianych w celu wskazania wolnego miejsca na kursach ogólnouczelnianych. Koordynatorzy mogą tylko i wyłącznie wpisywać/wykreślać studentów do/z grup w obrębie kursów prowadzonych przez ich jednostki.

Aby zapisać się na KZO w II turze, należy wysłać informację do koordynatora KZO ze swojego konta w domenie student.uni.opole.pl, wpisując  nr albumu studenta, kierunek studiów, rok studiów, nazwę kursu.

 • Koordynatorem KZO na Wydziale Teologicznym jest:
  mgr inż. Przemysław Biliczak (zob. w USOSweb)

Listę koordynatorów w innych jednostkach można znaleźć tutaj.

Student może również podejść do wykładowcy i zapytać się czy może na dany kurs uczęszczać. Wykładowca, jeśli wyrazi zgodę, powinien studenta dopisać do swojej listy oraz przekazać dane koordynatorowi, by naniósł dane w systemie USOS. Taka sama sytuacja dotyczy również studentów, którzy studiują dwa kierunki i chcą zrealizować w danym semestrze dwa kursy zmienne ogólnouczelniane. Elektronicznie USOSWeb pozwolił na zarejestrowanie się na jeden kurs.

 

Lista kursów dostępnych do rejestracji w II turze na Wydziale Teologicznym

 • (KZ-O-05-00-000013) Wychowanie seksualne – założenia i wyzwania
  prow. ks. dr hab. Konrad Glombik, prof. UO,
  kurs ogólny, dyscyplina: nauki teologiczne, wykład, g. 18.00-19.30

Kursy dostępne do rejestracji w pozostałych jednostkach można wyszukać tutaj.

 

Lista kursów uruchomionych w sem. zimowym 2020/21, niedostępnych do rejestracji w II turze w powodu braku wolnych miejsc

 • KZ-H-05-00-000001
  Dylematy moralne we współczesnym kinie
  prow. ks. dr Janusz Podzielny
  kurs humanistyczny, dyscyplina: nauki teologiczne, konwersatorium, g. 16.30-18.00
 • KZ-O-05-00-000003
  Bunt i sprzeciw w procesie wychowania
  prow. ks. dr Leszek Waga
  kurs ogólny, dyscyplina: pedagogika, konwersatorium, tydz.I, g. 16.30-18.00