Ze względu na niską frekwencję zapisów na kurs: „Muzyko, daj się poznać. Wprowadzenie do słuchania muzyki poważnej”, studenci legitymujący się następującymi numerami indeksów: 115996, 112423, 103919, 114518, 108211, 116010, 114405   zostali przeniesieni – w ramach tego samego Wydziału – na kurs „Przemoc i religie” prowadzony przez ks. prof. dr hab. Stanisława Rabieja. Studenci o numerach indeksów: 100166, 114409 zostali przeniesieni na kursPłeć kapłaństwa – kapłaństwo kobiet”, prowadzony przez ks. dr hab. Rajmunda Poradę.