Kursy ogólnouczelniane na Wydziale Teologicznym UO w drugim semestrze roku akademickiego 2017/2018 odbywają się w następującym porządku (szczegółowe daty konkretnych spotkań dostępne są na platformie USOSWEB):

1. Anioły i demony w sztuce (ks. dr hab. Piotr Maniurka, prof. UO), poniedziałek I tygodnia, godz. 16:30-18:00, sala nr 4

2. Człowiek – istota świętująca (ks. dr hab. Erwin Mateja, prof. UO), poniedziałek, godz. 16:30-18:00, sala nr 21

3. Czyściec – czyli dojrzewanie do miłości (ks. dr hab. Rajmund Porada, prof. UO), poniedziałek, godz. 16:30-18:00, sala nr 25

4. Dylematy moralne we współczesnym kinie (ks. dr Janusz Podzielny), poniedziałek, godz. 16:30-18:00 (I grupa), godz. 18:00-19:30 (II grupa), sala nr 16

5. Kobieta w sztuce (ks. dr hab. Piotr Maniurka, prof. UO), poniedziałek II tygodnia, godz. 16:30-18:00, sala nr 4

6. Praktyka wykorzystania gier edukacyjnych w etyce (ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec), poniedziałek, godz. 16:30-18:00, sala nr 26

7. Psychopatologia życia seksualnego (dr Joanna Dzierżanowska-Peszko), poniedziałek, godz. 16:30-18:00, sala nr 18

8. Wychowanie seksualne – założenia i problemy (ks. dr hab. Konrad Glombik, prof. UO), poniedziałek I tygodnia, godz. 16:30-19:30, sala nr 6