4-semestralny kurs skierowany do wszystkich chętnych, którzy chcieliby w przyszłości pracować w duszpasterstwie rodzin, poradniach rodzinnych, pracy z małżeństwami i narzeczonymi.

Czas trwania kursu: 4 semestry – spotkania raz w miesiącu.