Decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z dn. 4 stycznia 2021 r.
ks. dr hab. Marek LIS
otrzymał tytuł profesora nauk teologicznych.
Księdzu Profesorowi serdecznie gratulujemy i życzymy satysfakcji z dalszej pracy naukowej!!!
Współpracownicy z Wydziału Teologicznego oraz Instytutu Nauk Teologicznych UO

Ks. prof. dr hab. Marek Lis jest filmoznawcą, teologiem filmu i mediów. Magisterskie studia teologiczne odbywał w Nysie (Wyższe Seminarium Duchowne Śląska Opolskiego) i Paryżu (Institut Catholique), doktoranckie z zakresu nauk komunikacji społecznej w Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie. Jest autorem 8 monografii (m.in.: Audiowizualny przekład Biblii, 2002; 100 filmów biblijnych. Leksykon, 2005; Figury Chrystusa w „Dekalogu” Krzysztofa Kieślowskiego, 2007; Krzysztof Zanussi. Przewodnik teologiczny, 2015; To nie jest Jezus. Filmowe apokryfy XXI wieku, 2019), redaktorem 13 prac zbiorowych (wśród nich: Orędzia papieskie na Światowe Dni Komunikacji Społecznej 1967–2002, 2002; Światowa encyklopedia filmu religijnego, 2007; Cinematic Transformations of the Gospel, 2013; Kieślowski czyta Dekalog, 2014; Mosty, nie mury – 5 lat pontyfikatu Franciszka, 2018), ponad 120 artykułów i rozdziałów w opracowaniach zbiorowych, wydawanych również za granicą.
W latach 1999–2002 był dyrektorem programowym Radia Plus Opole, od 2000 r. pracuje na Uniwersytecie Opolskim (Wydział Teologiczny oraz Instytut Politologii), gdzie w 2007 r. otrzymał stopień doktora habilitowanego. W ramach wymiany międzynarodowej przebywał na uniwersytetach w Austrii, Belgii, Czechach, Niemczech, Stanach Zjednoczonych i na Węgrzech. Od 2008 do 2020 r. był kierownikiem Katedry Homiletyki, Mediów i Komunikacji Wydziału Teologicznego UO, w latach 2016–2020 pełnił funkcję prodziekana WT, a następnie zastępcy dyrektora Instytutu Nauk Teologicznych UO.
Regularnie uczestniczy w międzynarodowych festiwalach filmowych jako członek jury ekumenicznego (m.in. w Erywaniu, Warszawie, Fryburgu, Cannes, Zlinie), stale współpracuje z zagranicznymi i krajowymi festiwalami i przeglądami filmowymi (Cinéma et réconciliation w La Salette, Francja; Popoli e religioni w Terni, Włochy; Sacrofilm w Zamościu; Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu; Międzynarodowy Festiwal Filmowy Niepokalanów we Wrocławiu). Od pięciu lat organizował Wielkopostne Wykłady Otwarte, proponowane Opolanom przez środowisko naukowe Wydziału Teologicznego. Od 2005 r. jest współautorem cotygodniowej audycji Forum Wiary w Radiu Opole, a od 2019 r. programu #odZakrystii w TVP 3 Opole. Jest prezesem Stowarzyszenia Komunikacji Społecznej SIGNIS Polska, członkiem m.in. Stowarzyszenia Homiletów Polskich, BCE – Bioethicists in Central Europe oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami.

/zdjęcie: archiwum prywatne ks. prof. dra hab. Marka Lisa/