Zapraszamy do uczestnictwa on-line w konferencji “Stories in Religious Education” w dniu 18-11-2020. Jest to międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona różnym formom i metodom wychowania etycznego oraz religijnego, zorganizowana przez Wydział Teologiczny UO we współpracy z Wyższą Szkołą Teologiczną w Pecs (Węgry).

Rejestracja uczestnictwa: wysłanie zgłoszenia na adres: rektorititkarsag@pphf.hu (najpóźniej do dnia 18-11-2020).
Udział: poprzez aplikację Zoom.

Szczegółowy program zamieszczony jest na plakacie.