Opolska Muzykologia zaprasza na wydarzenie pod nazwą Pieśni wracają do domu, które będzie miało miejsce już w sobotę 16.02.2019 w Muzeum Śląska Opolskiego oraz w Domu Kultury w Strzeleczkach.
 

Rozpocznie je o godz. 11.00 konferencja naukowa w Muzeum Śląska Opolskiego, dotycząca najstarszych zachowanych polskojęzycznych archiwaliów dźwiękowych, zarejestrowanych w 1913 roku na Śląsku, przechowywanych w Berlińskim Archiwum Fonograficznym oraz na taśmach w archiwach: Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Muzeum Śląska Opolskiego oraz Radia Opole. Kontekst historyczny i społeczny rozszerzony będzie przez referaty o historii przesiedleń i specyfice gwary występującej na tym terenie.

Popołudniowy koncert w Strzeleczkach o godz. 16.30 zakłada interaktywne spotkanie z mieszkańcami gminy i prezentację archiwalnego materiału, wraz ze współczesną rekonstrukcją poprzez wykonanie w stylistyce in crudo przez miejscowy zespół dęty oraz artystyczne interpretacje w stylistyce współczesnej prezentowane przez zespół Zaginione Archiwum.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:
Marszałek Województwa Opolskiego – Andrzej Buła
Starosta Krapkowicki – Maciej Sonik
Wójt Gminy Strzeleczki – Marek Piertruszka
Niemieckie Towarzystwo Oświatowe w Opolu

Patronat medialny:
TVP3 Opole
Radio Opole
Radio Doxa
Gość Niedzielny
Tygodnik Krapkowicki