W związku z zarządzeniem Nr 50/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r.  w sprawie zmiany w organizacji działania Uniwersytetu Opolskiego, zarządzeniem nr 51/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie Opolskim, oraz  zarządzeniem nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w porozumieniu Koordynatorami kierunków Wydziału Teologicznego, ustala się co następuje:

  • zajęcia na wszystkich kierunkach do zakończenia bieżącego semestru odbywać się będą w sposób zdalny,
  • wyjątek stanowią zajęcia z Komunikacji społecznej (5. rok teologii) prowadzone przez ks. dr. hab. Marka Lisa, prof. UO, które odbędą się w formie bezpośredniej w dwóch blokach: w środę i czwartek (3 i 4.06.2020), od godz. 9.45 w sali wykładowej nr 18 WT UO. [zmiana]

Jednocześnie informuję, że wytyczne dotyczące zaliczeń i egzaminów oraz praktyk zostaną podane w odrębnym komunikacie.

dr hab. Mateusz Rafał Potoczny, prof. UO
Zastępca Dziekana WT

Opole, dn. 22.05.2020 r.