Opole, 23.03.2020

Niniejszym przypominam wszystkim Studentom i Doktorantom WTUO o konieczności aktywnego udziału w zajęciach zdalnych prowadzonych zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na stronie WT UO (głównie poprzez system USOSMAIL). Brak aktywności oraz kontaktu z wykładowcami jest równoznaczny z nieobecnością na zajęciach.

ks. dr hab. Mateusz Rafał Potoczny, prof. UO
Zastępca Dziekana WT

PDF