Miło nam poinformować, że jest już dostępna w sieci konferencja “Kobieta w liturgii Kościoła. Wokół motu proprio papieża Franciszka Spiritus Domini“.

Konferencja odbyła się on-line dn. 28 kwietnia 2021 r.

Serdecznie zachęcamy do korzystania z jej owoców (poniżej linki do playlisty):

  1. Wprowadzenie, ks. dr hab. Mateusz Rafał Potoczny, prof. UO, Dziekan WT UO

2. Kobieta w liturgicznym życiu Kościoła, s. prof. dr hab. Adelajda Sielepin (UPJP2)

3. Posługi świeckich w liturgii Słowa – zarys historyczny, ks. dr hab. Waldemar Pałęcki MSF, prof. KUL

4. Posługi świeckich w liturgii eucharystycznej – zarys historyczny, ks. dr Karol Litawa (UPJP2)

5. Czy istnieją granice liturgicznej posługi kobiety?, ks. dr hab. Daniel Brzeziński, prof. UMK

6. Zaułki psychologiczne rozważań o kobiecie w liturgii, dr Dorota Kuncewicz (KUL)

7. Prawne znaczenie zmiany brzmienia kan. 230 §1, ks. dr Waldemar Bartocha (UKSW)

8. Kobieta i Kościół – historia jednej znajomości, dr Ewa Skrabacz (UO)

9. Liturgiczna posługa kobiety w Kościele prawosławnym, o. dr hab. Aleksy Kucy (UŁ)

10. Liturgiczna posługa kobiety w tradycji luterańskiej, ks. bp dr hab. Marcin Hintz, prof. ChAT

11. Praktyczny wymiar ustanawiania posług dla kobiet, ks. prof. dr hab. Helmut Jan Sobeczko (UO)

12. Kobieta w liturgii Kościoła na podstawie ikonografii… – ks. dr hab. Norbert Mojżyn, prof. UKSW

13. Podsumowanie obrad, ks. dr hab. Mateusz Rafał Potoczny, prof. UO, Dziekan WT UO