IV Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości odbędzie się na Uniwersytecie Opolskim (Wydział Teologiczny, ul. Drzymały 1a) w dniach 25-26 czerwca 2018 r.

Konferencja ma zamiar umożliwić wymianę naukowych myśli i poglądów w obszarze religii i duchowości. Celem konferencji jest promocja badań nad psychologicznymi aspektami religii i duchowości w kontekście zdrowia i relacji społecznych, a także uwzględnienie interdyscyplinarnego podejścia do w/w tematów. Z tego względu zapraszamy do udziału nie tylko psychologów, ale także socjologów, pedagogów, teologów, religiologów, filozofów, kulturoznawców, lekarzy, pracowników socjalnych i historyków, zainteresowanych badaniem wzajemnych relacji między religią, duchowością, zdrowiem i relacjami społecznymi.

Wśród zaproszonych gości, którzy wygłoszą wykłady plenarne są uznani badawcze z psychologii religii m.in. Prof. Chris Lewis (Glyndŵr University, Wales) oraz Dr. Miguel Farias (Coventry University, England) (zob. program konferencji).

Program konferencji
Conference programme