Informacje ogólne studia doktoranckie nauki teologiczne

Kierownik: ks. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki
e-mail: dkr@uni.opole.pl
Konsultacje: środa, tydzień 1, godz. 13:00, pokój nr 46

WTUO prowadzi studia doktoranckie w dziedzinie Nauk Teologicznych w trybie dziennym. Na mocy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. 2011 Nr 179, poz. 1065) Nauki Teologiczne należą do obszaru Nauk Humanistycznych tworząc oddzielną Dziedzinę Nauk Teologicznych bez podziału na dyscypliny.

Studia doktoranckie trwają 4 lata, a wszelkie możliwości skracania lub przedłużania ich trybu opisane są w Regulaminie Studiów Doktoranckich na UO. Zajęcia są prowadzone zarówno w grupach wspólnych dla poszczególnych roczników, jak i podzielone są na konwersatoria specjalistyczne. Istotnym elementem kształcenia jest uczestnictwo w seminariach naukowych, prowadzonych przez najlepszych profesorów-mistrzów, prowadzących grupy badawcze w poszczególnych specjalnościach. Tryb przeprowadzania przewodu doktorskiego jest opisany w ustawach i rozporządzeniach ogólnopaństwowych. Ponadto doktorant jest stymulowany do tego, aby podjął pracę naukowo-badawczą, korzystając z grantów i specjalnie dedykowanych stypendiów, publikując swoje osiągnięcia w specjalistycznych czasopismach naukowych i książkach.

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close