O G Ł O S Z E N I E

6 października 2015 r.,

w dniu uroczystości

Inauguracji Roku Akademickiego 2015/2016

ogłaszam godziny rektorskie

od godz. 10.30 do godz. 13.30.

 Prorektor ds. kształcenia i studentów

 Prof. dr hab. Marek Masnyk