Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy studentów, doktorantów a także młodych doktorów (do pięciu lat po obronie doktoratu) do wzięcia udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Badania Młodych Naukowców Inspirowanych Chrześcijaństwem”.

Konferencja odbędzie się na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, ul. Bernardyńska 3, dnia 26 lutego 2016 r., a jej organizatorem jest Samorząd Doktorantów UPJPII.

Organizatorzy proponują bloki tematyczne skupione wokół teologii, filozofii (w tym filozofii społecznej, etyki, bioetyki, estetyki i in.), historii (w tym sztuki i in.), oraz prawa kanonicznego (w tym prawa wyznaniowego, konkordatowego i in.).

Swym patronatem honorowym konferencję objęli dotychczas: bp prof. Andrzej Franciszek Dziuba, Przewodniczący Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski; Jego Magnificencja ks. Antoni Dębiński, Rektor KUL; Jego Magnificencja ks. Wojciech Zyzak, Rektor UPJPII; Krajowa Reprezentacja Doktorantów; Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich.

Zgłoszenia można nadsyłać do dnia 5 lutego 2016 r. Opłata konferencyjna wynosi 50 zł (obiad i przerwy kawowe). Organizatorzy planują publikację pokonferencyjną. Więcej informacji można znaleźć na stronie wydarzenia: https://www.facebook.com/events/1635439946708775/ lub pod adresem e-mail: oknbmnich@gmail.com .

SERDECZNIE ZAPRASZAMY