Nakładem Redakcji Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO ukazał się trzeci tom serii wydawniczej “Liturgia, Musica, Ars”. Tym razem jest to opracowanie wybitnego specjalisty i birytualisty ks. prof. dra hab. Janusza M. Czerskiego zatytułowane “Horologion. Liturgia Godzin Kościoła bizantyjskiego” (Opole 2020, ss. 208, ISBN: 978-83-65860-72-9).
Autorowi gratulujemy kolejnego dzieła, a wszystkich chętnych zapraszamy do lektury. Książka niebawem będzie dostępna w biurze Redakcji Wydawnictw WT UO.

Z przedmowy Autora:
Tematem prezentowanego opracowania są modlitwy liturgiczne w ciągu dnia, które uformowały się w środowisku greckiego Kościoła tradycji bizantyjskiej. Książka składa się z dwóch części. W części pierwszej przedsta­wione są zagadnienia wprowadzające: (1) formowanie się Kościoła bizantyjskiego; (2) poszczególne elementy Liturgii Godzin oraz (3) struktura godzin. W części drugiej jest przekład z języka greckiego stałych tekstów oficjum niedzieli i wielkich świąt. Dodane zostały także – w formie przykładu teksty niedzieli czwartego tonu. Podstawą tłumaczenia jest horologion wydany w Rzymie w latach 1967–1980: Ἀνϑολόγιον τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ – „Zbiór tekstów całego roku”.