Zbliża się czas oddania Harmonogramu pracy naukowej doktoranta. Służy on – zgodnie z Regulaminem Studiów Doktoranckich – informowaniu Kierownika Studiów Doktoranckich o postępach naukowych doktoranta i stanie zaawansowania rozprawy doktorskiej oraz określaniu zgodności osiągnięć doktoranta i przebiegu jego studiów zgodnie z założeniami. Dzięki „Harmonogramowi” zarówno promotor/opiekun naukowy, doktorant, jak i kierownik studiów mogą określić czy i w jakim stopniu doktorant postępuje w nauce i osiągnięciach.