W związku z Mszą św. inaugurującą nowy rok akademicki zostały ogłoszone godziny rektorskie w godz. 17.30-19.30 dla studentów, doktorantów i pracowników w niej uczestniczących.