W związku z Dniem Otwartym na Wydziale Teologicznym zawieszam na Wydziale zajęcia dydaktyczne w dniu 13 czerwca od godz. 10.00 do godz. 15.30

ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola
dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego