Z polecenia Księdza Dziekana dla studentów Wydziału Teologicznego UO w dniu 2 listo­pa­da 2016 r. od godz. 12.00 do 20.00 zostają ogłoszone godziny dziekańskie.