Ukazał się kolejny tom serii Colloquia Theologica (23) pod redakcją ks. Krystiana Kałuży i Reinholda Zwicka zatytułowany “Gemeinsam vorangehen”. Publikacja stanowi pokłosie sympozjum naukowego, które zotsało zorganizowane przez nasz Wydział we współpracy z Wydziałem Teologii Katolickiej w Münster (maj 2019). Zamieszczone w książce referaty są głosem w dyskusji nad pontyfikatem papieża Franciszka. Zapraszamy do lektury!
REDAKCJA WYDAWNICTW WT UO