Informujemy, że zaliczenia poprawkowe z j. łacińskiego u ks. dra B. Zgrai odbędą się w piątek, 14 lutego 2020 roku, o godz. 14.00 w sali 15 (I piętro).