Efekty kształcenia i uzyskane kwalifikacje

Efekty kształcenia:

Polskie Ramy Kwalifikacji – Teologia 2017/18
Tabela pokrycia obszarowych efektów kształcenia – Teologia 2017/18

Odbyte studia z teologii stwarzają możliwość:

  • zdobycia wiedzy w zakresie nauk biblijnych, teologii systematycznej i pastoralnej oraz umiejętności badawczych w zakresie teologii,
  • uzyskania uprawnień do nauczania religii i etyki w szkołach,
  • zdobycia umiejętności pracy w poradniach rodzinnych, redakcjach mediów katolickich, sieci ośrodków Caritas, instytucji społecznych i oświatowo-wychowawczych oraz agendach samorządowych; w ramach specjalności kapłańskiej również wykonywania funkcji i posług religijnych związanych z przyjęciem święceń kapłańskich.