Dzień Otwartych Drzwi

28 kwietnia 2018 r.
W Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Opolu odbędzie się Dzień Otwartych Drzwi.
Tegoroczne hasło tego dnia, to:
,,Obudź mnie”