Dzień Otwarty Wydziału Teologicznego – 13 czerwca od godz. 10.00

Program

– W labiryncie książek (Biblioteka WT) godz. 10.00

– Muzyczno-rytmiczne zabawy z humorem godz. 12.30 (muzykologia)

– Gry, zabawy, konkursy i quizy godz. 10.00-15.00 (teologia)

– Loteria fantowa (główna nagroda: koszulka z autografem Kuby Błaszczykowskiego) – losowanie o godz. 13.30

– Wykłady

– Psychologia ekstremalnych zachowań (Stanfordzki eksperyment więzienny – fikcja czy rzeczywistość?), ks. dr hab. Dariusz Krok prof. UO, godz. 11.00

– Terapia systemowa rodziny dotkniętej migracją do krajów Unii Europejskiej, ks. dr hab. Paweł Landwójtowicz, godz. 11.00

– 1050 lat Chrztu Polski: historyczne dziedzictwo – zadania na przyszłość, ks. dr Piotr Górecki, godz. 11.30

– Asia Christiana. Chrześcijanie i ich liturgie na rubieżach świata orientalnego, ks. dr Mateusz Potoczny, godz. 12.30

Dzień Otwarty – Plakat