Duszpasterstwo Nauczycieli Akademickich zaprasza na pierwsze w tym roku akademickim spotkanie dyskusyjne w piątek 21 października o godz. 19.00 w Sali Duszpasterskiej Wydziału Teologicznego UO. Referat wprowadzający na temat  “Aktualna sytuacja religijna na Białorusi ze szczególnym uwzględnieniem mniejszości wyznaniowych” wygłosi ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser.