Program konferencji

Kapituła Konferencyjna
Rada Doktorantów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego
oraz Katedra Teologii Dogmatycznej
zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej konferencji naukowej
Duch Umiejętności.
Badania młodych naukowców inspirowane religią

która odbędzie się
12 grudnia 2018 r.
na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego w Opolu

 

Zapraszamy do wzięcia udziału przedstawicieli szeroko rozumianych nauk humanistycznych:

  • teologia,
  • filozofia (w tym filozofia społeczna, polityczna, etyka, bioetyka, estetyka, antropologia, eko-filozofia),
  • historia (w tym archeologia, historiografia, archiwistyka, historia sztuki),
  • prawo kanoniczne (w tym prawo wyznaniowe, konkordatowe),
  • socjologia,
  • nauki o rodzinie,
  • filologia,
  • inne.

 

Konferencja ma na celu wymianę doświadczeń, oraz przedstawienie wyników badań naukowych młodych przedstawicieli środowiska akademickiego, a także nabycie doświadczenia w zakresie wystąpień publicznych i prezentacji wyników badań. Tematem konferencji są szeroko rozumiane badania inspirowane religiami. Poprzez interdyscyplinarny charakter konferencji możliwe jest wieloaspektowe poruszenie tematów związanych z obecnością religii zarówno w przestrzeni publicznej, jak i duchowości indywidualnej. „Duch Umiejętności” jest trzecią edycją promującą badania młodych naukowców inspirowanych religią. Podziel się efektami swojej pracy z ciekawymi ludźmi z rożnych środowisk akademickich.

 

Czas wystąpienia nie powinien przekraczać 15 minut.
Zgłoszenia można przesłać za pomocą formularza zgłoszeniowego do dnia 23 listopada br.
Brak opłaty konferencyjnej. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru referatów.

Plakat w wersji PDF