Rada Doktorantów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz Katedra Teologii Dogmatycznej zapraszają do udziału w Konferencji naukowej Duch Mądrości. Badania młodych naukowców inspirowane religią, która odbędzie się 13 grudnia 2017 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego.

Zapraszamy przedstawicieli szeroko rozumianych nauk humanistycznych:
o   teologia,
o   filozofia (w tym filozofia społeczna, polityczna, etyka, bioetyka, estetyka, antropologia, eko-filozofia),
o   historia (w tym archeologia, historiografia, archiwistyka, historia sztuki),
o   prawo kanoniczne  (w tym prawo wyznaniowe, konkordatowe),
o   socjologia,
o   nauki o rodzinie,
o   filologia,
o   i inne.

Konferencja ma na celu wymianę doświadczeń, oraz przedstawienie wyników badań naukowych młodych przedstawicieli środowiska akademickiego, a także nabycie doświadczenia w zakresie wystąpień publicznych i prezentacji wyników badań. Tematem konferencji są szeroko rozumiane badania inspirowane religiami. Poprzez interdyscyplinarny charakter konferencji możliwe jest wieloaspektowe poruszenie tematów związanych z obecnością religii zarówno w przestrzeni publicznej, jak i duchowości indywidualnej.

Program konferencji