Wszystkich studentów
naszego Wydziału Teologicznego
chcących zaangażować się w działalność

NOWEGO KOŁA NAUKOWEGO
zajmującego się problematyką rodziny

bardzo serdecznie zapraszamy
na DRUGIE zebranie organizacyjne,
które odbędzie się

we wtorek 5 czerwca 2018 roku
w sali nr 7 o godzinie 1310.

W planach zebrania przewidziana jest dyskusja nad statutem, logo, nazwą
i projektowaną działalnością Koła
oraz przeprowadzenie wyboru reprezentanta Koła przy procedurze jego założenia.

ks. Leszek Waga