Dnia 5.02.2018r.o godzinie 9:00 ruszy rejestracja na przedmioty do wyboru dla studiów doktoranckich, zakończy się dnia 10.02.2018r. o godzinie 23:00. Prosimy o wpisywanie się zgodnie z planem studiów i rozkładem zajęć.