W dniu dzisiejszym Minister Edukacji i Nauki, na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), sporządził wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, uwzględniając projekt wykazu opracowany przez Komisję Ewaluacji Nauki zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 349).
LINK
Na zaktualizowanej liście cztery czasopisma wydawane przez Wydział Teologiczny UO uzyskały następującą punktację:
1. Studia Oecumenica (red. ks. dr hab Rajmund Porada, prof. UO) – 70 pkt.
2. Family Forum (red. ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec) – 70 pkt.
3. Liturgia Sacra (red. ks. dr hab. Erwin Mateja, prof. UO) – 40 pkt.
4. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego (red. ks. dr hab. Konrad Glombik, prof. UO) – 40 pkt.
Uprzejmie dziękujemy wszystkim za publikowanie i recenzowanie naszych artykułów naukowych. Jako Wydział  wciąż będziemy dokładać wszelkich starań, aby nasze czasopisma stawały się jeszcze lepsze i zyskiwały coraz wyższe noty w kolejnych ewaluacjach. Zachęcamy Państwa do dalszej współpracy!