Bp prof. dr hab. Jan Kopiec, emerytowany pracownik naukowo-dydaktyczny naszego Wydziału, doktorem honoris causa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

W piątek, 16 października, w sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie odbyła się inauguracja roku akademickiego 2020/2021 Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.

W czasie tej uroczystości tytuł doktora honoris causa odebrał bp prof. dr hab. Jan Kopiec, ordynariusz diecezji gliwickiej. Laudację z okazji nadania tytułu doktora honoris causa przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie bp. prof. Janowi Kopcowi, w imieniu nieobecnego ks. prof. Jacka Urbana, dziekana Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego, odczytał ks. prof. Tomasz Rozkrut, prorektor ds. nauki i dyrektor Szkoły Doktorskiej. Recenzenci honorowego doktoratu zwrócili uwagę na kilka pól badawczych, którymi zajmuje się bp prof. Jan Kopiec. Za istotną część twórczej działalności naukowej Laureata uznali edycję źródeł. Podkreślono wagę tego rodzaju pracy naukowej wymagającej erudycji historycznej i filologicznej. Drugim obszarem naukowej działalności bp. Jana Kopca wyróżnionym przez recenzentów jest biografistyka, a trzecim – historia Kościoła na poziomie diecezji. Bp Jan Kopiec, jako historyk Kościoła, opowiada się za odkrywaniem własnej tożsamości Śląska Opolskiego – zauważono w laudacji, a recenzenci podkreślili także nieprawdopodobną pracowitość biskupa i jego niezwykły kontakt z ludźmi zajmującymi się w szczególności badaniami historycznymi.

Więcej informacji na stronie:
https://diecezja.pl/aktualnosci/bp-jan-kopiec-doktorem-honoris-causa-uniwersytetu-papieskiego-jana-pawla-ii-w-krakowie/

Fotografia: Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej (źródło).