Ukazała się publikacja, będąca wywiadem ze śp. ks. infułatem prof. dr. hab. Helmutem Janem Sobeczką. Z pierwszym dziekanem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego rozmawia ks. prof. dr hab. Konrad Glombik.

Jest to oryginalny dokument historyczny z zakresu rozwoju życia społecznego, kościelnego, naukowego czy kulturowego na Śląsku Opolskim po II wojnie światowej, przedstawiony w żywej i barwnej relacji autentycznego świadka opisywanych wydarzeń.

Więcej informacji