Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji Ikonografowie.pl – Kim jesteśmy? Tożsamość ikonografów polskich, na której zadamy sobie pytania:

  • Kim są Ikonografowie w Polsce?
  • Jaka jest ich tożsamość?
  • Jakie tworzą środowiska?
  • Jak współpracują?
  • Jakiej jakości więzi tworzą?
  • Na czym polega ich jedność?
  • Jakimi marzeniami wspólnymi żyją?

Zapraszamy wszystkich Ikonografów Polskich na Święto Jedności, integracyjne spotkanie, poważną dyskusję o naszej tożsamości i ewentualne wspólne marzenia. Zapraszamy teologów ikony i sympatyków. Tą Konferencją rozpoczynamy wspólną drogę (σύνοδος) Polskich Ikonografów.

Konferencja służy spotkaniu i konsolidacji środowiska ikonograficznego Polski, wymianie doświadczeń i wzajemnym poznaniu się Ikonografów. Istotnym elementem twórczości ikonograficznej jest eklezjalność, czyli więź z Kościołem, oraz teologia, czyli więź z Prawdą objawioną w Jezusie Chrystusie.

Rozpocznie się 22 października 2022 r. o godz 11.00 na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, a szczególnie zaproszeni są Ikonografowie ze wszystkich środowisk twórczych w Polsce oraz sympatycy ikony.

Ks. prof. UO dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki
Mgr Barbara i mgr Krzysztof Cudo
O. mgr lic. Jacek Wróbel SJ

Relacja prasowa: