W serii “Człowiek – Rodzina – Społeczeństwo” ukazała się monografia pt. “W szkole pedagogii tolerancji Karola Wojtyły / Jana Pawła II” autorstwa ks. prof. dr. hab. Zygfryda Glaesera. Publikacja ta została sfinansowana w ramach grantu: „Pedagogia tolerancji. Podążając za Karolem Wojtyłą” (Program Ministra Edukacji i Nauki „Społeczna odpowiedzialność nauki”, Nr SONP/SP/461712/2020).

Więcej informacji