Efekty uczenia się i uzyskane kwalifikacje

Efekty uczenia się:

Teologia kanoniczna – opis kierunkowych efektów uczenia się

Studia z teologii kanonicznej dają możliwość:

  • prowadzenia zajęć dydaktycznych w instytucjach kościelnych, np. w seminariach duchownych (co potwierdza dodatkowe uzyskanie stopnia tzw. „licencjatu rzymskiego”), natomiast nie dają kwalifikacji do nauczania religii w szkole (nie obejmują przygotowania pedagogiczno-katechetycznego). Przygotowanie metodyczno-dydaktyczne opiera się na uprawnieniach, które absolwent nabył wcześniej – w ramach 5- albo 6-letnich jednolitych studiów magisterskich z teologii (jeśli te studia przewidywały uzyskanie takich uprawnień).